بازی های رکوردی

رنگ رو بگیر

کوبی

حمله به مکعب‌ها

سقوط نقطه‌ها

بزن نصفش کن

تک تیرانداز

رنگ و همرنگ

تیغ تیغی

توپ و رنگ

تیرانداز معلق